«Dette er en må ha-bok for alle som ferdes langs E134.»

Mette Bleken, Hardanger Folkeblad og Haugesunds Avis

Få inspirasjon og tips til årets biltur og sommarferie i Norge. I boka «E134 Haukelivegen» finn du spennande historiar om mat-, natur- og kulturperler langs vegen mellom øst og vest. Du finn også litt om historia og framtida til vegen.

Den første kjørevegen over Haukelifjell var ferdig i 1889, altså for over 130 år sidan. Dagens heilårsveg er drøye 50 år. Boka er ein hyllest til alle dei som har kjempa for å få ein god veg mellom landsdelane i Sør-Norge gjennom tidene. Samtidig er boka ei stor takk til dei som held liv i mattradisjonar, kulturlivet og naturlandskapet langs E134 i dag.

Dette er Geir K. Hus si første bok. Hus er utdanna pressefotograf, har vore journalist og redaktør, og arbeider no i Landslaget for lokalaviser (LLA). Han er glad i både mat, drikke, naturen og lokalmiljøet. Forfattaren er frå Vestlandet, men bur med familien sin på Østlandet. Velkommen med på turen mellom øst og vest.

«Langs vegen gjer forfattaren ei rekkje stopp der han også rettar blikket mot kulturelle og gastronomiske høgdepunkt.»

Irene Mæland Haraldsen, Grannar

Boka er ei vakker og nokså påkosta gåvebok som venteleg vil vere til inspirasjon og hygge. Boka er på over 260 sider i formatet 28 x 22 cm og har mange nye og gamle bilde og ein del tekstar. Ho passer også godt som bedriftsgåve til forretningsforbindelser og tilsette. Også kommunane langs vegen vil kunne ha stor glede av boka som gåve til samarbeidspartnarar.

Boka kostar 449 kroner, men bedrifter og organisasjonar som kjøper eit større opplag, kan innrømmes litt rabatt. Ta kontakt med forfattaren for pristilbod. Send ein epost til geirhus@e134haukelivegen.no, eller ta kontakt med Geir K. Hus på telefon 452 89 333. Du kan også bruke bestillingsskjemaet her på nettsida vår.

Privatkundar som skal ha éi bok, bør først spørje sin lokale bokhandlar. Alle bokhandlarar får tak i boka gjennom Forlagssentralen i løpet av nokre dagar. Du kan også bruke bestillingsskjemaet vårt og få boka tilsendt med Posten. Kjøp boka no!

Du kan følgje bokprosjektet på Facebook her.

Beste helsing
Geir K. Hus